PANSSARIT SUOMESSA 1918-1945

ARMOUR AT WAR - FINLAND 1918-1945

Armoured warfare in Finland during WWII

Tämä on todella iso panssarikirja.

Sivun leveys on 29 cm ja korkeus on 30 cm.

Mukana on satoja historiallisia valokuvia sekä yli 100 kuvittaja Leslie Quagrainen kuvitusta.

This giant of a book will large pages 30 cm by 29 cm.

Almost 1 ft by 1 ft.

With hundreds of historical photographs as well as  over 100 illustrations by illustrator Leslie Quagraine.

Tämä hieno kirja Suomen armeijan vuosina 1918-1945 käyttämistä panssareista oli valmistumassa. Ongelma syntyi, kun työryhmä keskusteli siitä, miten kirja painettaisiin.


Kompromissia ei löytynyt, kun kaksi ryhmän jäsentä vastusti jyrkästi kustantajan suunnitelmia ja halusi, että hanke siirretään toiselle kustantajalle. Tämän esteen vuoksi ryhmä hajosi ja kaksi jäsentä vetäytyi kirjahankkeesta.


Kaikki vaikuttavat värikuvitukset ja monet, monet valokuvat säilyvät kuitenkin.


Kirjan julkaiseminen viivästyy, koska kahden ryhmän jäsenen osuuksien korvaaminen vie aikaa.

This wonderful book about armour in the Finnish Army between 1918 and 1945 was nearing completion. A problem arose when the team discussed how the book was to be printed.


A compromise could not be found found, when two members of the team strongly objected to the publisher's plans and wanted the book transferred to another publisher. Because of this obstacle, the team broke up and two members withdrew from the book project.


All of the impressive colour illustrations and many, many photographs will remain.


The book will be delayed as it will take time to replace the two team members' contributions.

NÄYTTEET

SAMPLES

Armstrong-Whitworth - Fiat / Izhorskiy-Fiat

Armstrong-Whitworth - Fiat / Izhorskiy-Fiat in the Finnish civil War

Austin Model 1917

Rénault FT 1917

Vickers 6-Ton

T-26

T-37 – T-38

T-28

BT-5 / BT-7

BT-42

T-50

T-34

T-34/85

KV-1

ISU-152

Sturmgeschütz 40 Ausf.G “Sturmi”

Sturmgeschütz StuG III “Sturmi”

Panzer IV Ausf J

Landsverk Anti II

BA-3,  BA-6,  BA-10

BA-20,  FAI,  D8

T-20 Komsomolets


VIELÄ TEKEMÄTTÄ / STILL TO BE DONE:

Kartat / Maps,   T-20,

Wehrmacht  / Wehrmacht, Neuvostoliiton Armeija / Soviet Army.

TALLENNA TÄMÄ SIVU TULEVIA UUTISIA VARTEN.               BOOKMARK THIS PAGE FOR  FUTURE NEWS.


PANSSARIT.COM


Copyright - Mind Art & Design Ltd 2023